معنی و ترجمه کلمه high hurdles به فارسی high hurdles یعنی چه

high hurdles


ورزش : مسابقه کوتاه دو بامانع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها