معنی و ترجمه کلمه high jumper به فارسی high jumper یعنی چه

high jumper


ورزش : پرنده پرش ارتفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها