معنی و ترجمه کلمه high level data link control به فارسی high level data link control یعنی چه

high level data link control


کامپيوتر : کنترل پيوند داده هاى سطح بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها