معنی و ترجمه کلمه high level manpower به فارسی high level manpower یعنی چه

high level manpower


نيروى انسانى بالا( تحصيلکرده)
بازرگانى : نيروى انسانى بالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها