معنی و ترجمه کلمه high light به فارسی high light یعنی چه

high light


نکات برجسته يا جالب ،تشکيل نکته روشن ياجالب دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها