معنی و ترجمه کلمه high low jack به فارسی high low jack یعنی چه

high low jack


(بازى ورق )پاسور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها