معنی و ترجمه کلمه high mass consumption به فارسی high mass consumption یعنی چه

high mass consumption


بازرگانى : مصرف انبوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها