معنی و ترجمه کلمه high minded به فارسی high minded یعنی چه

high minded


بامناعت ،بزرگ منش ،مغرور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها