معنی و ترجمه کلمه high moral به فارسی high moral یعنی چه

high moral


روحيه عالى
علوم نظامى : روحيه قوى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها