معنی و ترجمه کلمه high oblique به فارسی high oblique یعنی چه

high oblique


علوم نظامى : عکس هوايى موربى که از ارتفاع زياد گرفته شده و افق ظاهرى عکس در ان مشاهده ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها