معنی و ترجمه کلمه high or low temperature به فارسی high or low temperature یعنی چه

high or low temperature


گرماى زيادياکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها