معنی و ترجمه کلمه high power به فارسی high power یعنی چه

high power


ورزش : تفنگ شکارى بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها