معنی و ترجمه کلمه high pressure به فارسی high pressure یعنی چه

high pressure


داراى وزن وفشار زياد،پرفشار،قوى
علوم نظامى : فشار زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها