معنی و ترجمه کلمه high priced به فارسی high priced یعنی چه

high priced


گران بها،پر قيمت ،پر بها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها