معنی و ترجمه کلمه high priest به فارسی high priest یعنی چه

high priest


کشيش اعظم ،کاهن اعظم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها