معنی و ترجمه کلمه high rate discharge به فارسی high rate discharge یعنی چه

high rate discharge


الکترونيک : تخليه شديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها