معنی و ترجمه کلمه high rate of interest به فارسی high rate of interest یعنی چه

high rate of interest


نرخ بالاى بهره
بازرگانى : نرخ سنگين بهره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها