معنی و ترجمه کلمه high relief به فارسی high relief یعنی چه

high relief


نقوش برجسته( بر روى مجسمه وغيره)
معمارى : نقش تمام برجسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها