معنی و ترجمه کلمه high resolution bit mapped display به فارسی high resolution bit mapped display یعنی چه

high resolution bit mapped display


کامپيوتر : تکنيک نمايش يک مکان واحد حافظه براى کنترل يک نقطه نورانى مشخص روى صفحه نمايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها