معنی و ترجمه کلمه high rise block به فارسی high rise block یعنی چه

high rise block


معمارى : ساختمان بلند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها