معنی و ترجمه کلمه high school به فارسی high school یعنی چه

high school


(امر ).مدرسه متوسطه ،دبيرستان
روانشناسى : دبيرستان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها