معنی و ترجمه کلمه high sounding به فارسی high sounding یعنی چه

high sounding


پر زرق وبرق وتوخالى ،عوام فريب ،پر سر وصدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها