معنی و ترجمه کلمه high speed printer به فارسی high speed printer یعنی چه

high speed printer


کامپيوتر : چاپگر سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها