معنی و ترجمه کلمه high speed traffic به فارسی high speed traffic یعنی چه

high speed traffic


ترافيک سريع ،رفت و امد سريع
معمارى : امد شد سريع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها