معنی و ترجمه کلمه high spin به فارسی high spin یعنی چه

high spin


پرچرخش
شيمى : پر اسپين
ورزش : چرخش زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها