معنی و ترجمه کلمه high spirited به فارسی high spirited یعنی چه

high spirited


جسور،متکبر،داراى روح خودسرى وجسارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها