معنی و ترجمه کلمه high sticking به فارسی high sticking یعنی چه

high sticking


ورزش : بالابردن چوب و ضربه زدن به حريف ،خطا با ضربه چوب لاکراس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها