معنی و ترجمه کلمه high strung به فارسی high strung یعنی چه

high strung


بسيار حساس ،عصبانى ،کوک( از دست کسى)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها