معنی و ترجمه کلمه high tender به فارسی high tender یعنی چه

high tender


مزايده
علوم نظامى : به مزايده گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها