معنی و ترجمه کلمه high tension capacitor به فارسی high tension capacitor یعنی چه

high tension capacitor


علوم مهندسى : خازن فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها