معنی و ترجمه کلمه high tension diode به فارسی high tension diode یعنی چه

high tension diode


علوم مهندسى : ديود فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها