معنی و ترجمه کلمه high tension electrolytic capacitor به فارسی high tension electrolytic capacitor یعنی چه

high tension electrolytic capacitor


علوم مهندسى : خازن الکتروليت فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها