معنی و ترجمه کلمه high tension engineering به فارسی high tension engineering یعنی چه

high tension engineering


علوم مهندسى : مهندسى فشار قوى الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها