معنی و ترجمه کلمه high tension generation به فارسی high tension generation یعنی چه

high tension generation


علوم مهندسى : توليد فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها