معنی و ترجمه کلمه high tension indicator به فارسی high tension indicator یعنی چه

high tension indicator


علوم مهندسى : مقره فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها