معنی و ترجمه کلمه high tension maine به فارسی high tension maine یعنی چه

high tension maine


علوم مهندسى : شبکه فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها