معنی و ترجمه کلمه high tension porcelaine به فارسی high tension porcelaine یعنی چه

high tension porcelaine


علوم مهندسى : چينى فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها