معنی و ترجمه کلمه high tension power plant به فارسی high tension power plant یعنی چه

high tension power plant


علوم مهندسى : نيروگاه فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها