معنی و ترجمه کلمه high tension test bridge به فارسی high tension test bridge یعنی چه

high tension test bridge


علوم مهندسى : پل ازمايش فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها