معنی و ترجمه کلمه high tension transmission line به فارسی high tension transmission line یعنی چه

high tension transmission line


علوم مهندسى : خط انتقال فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها