معنی و ترجمه کلمه high tension transmission tower به فارسی high tension transmission tower یعنی چه

high tension transmission tower


علوم مهندسى : دکل انتقال فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها