معنی و ترجمه کلمه high test به فارسی high test یعنی چه

high test


امتحان سختى را گذرانده ،داراى قوه فراره زياد( مثل بنزين)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها