معنی و ترجمه کلمه high tide به فارسی high tide یعنی چه

high tide


حداکثر مد دريا،حد اعلى ،حد اعلاى مد دريا،اوج ،(ک ).روز سرور وشادى ،روز جشن
معمارى : مد يا برکشند
علوم نظامى : مد
علوم دريايى : مد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها