معنی و ترجمه کلمه high time به فارسی high time یعنی چه

high time


اصل موقع وکمى هم گذشته ازموقع ،هنگام خوشى وعيش ونوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها