معنی و ترجمه کلمه high voltage battery به فارسی high voltage battery یعنی چه

high voltage battery


علوم مهندسى : باطرى فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها