معنی و ترجمه کلمه high voltage cable به فارسی high voltage cable یعنی چه

high voltage cable


علوم مهندسى : کابل فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها