معنی و ترجمه کلمه high voltage capacitor به فارسی high voltage capacitor یعنی چه

high voltage capacitor


علوم مهندسى : خازن فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها