معنی و ترجمه کلمه high voltage fuse به فارسی high voltage fuse یعنی چه

high voltage fuse


علوم مهندسى : فيوز فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها