معنی و ترجمه کلمه high voltage line به فارسی high voltage line یعنی چه

high voltage line


علوم مهندسى : خط فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها