معنی و ترجمه کلمه high voltage switch به فارسی high voltage switch یعنی چه

high voltage switch


علوم مهندسى : کليد فشار قوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها